Úřední deska

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY

Rozhodnutí
o zařazení vybraných pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 6.1.2020 do 21.1.2020
Návrh rozpočtu 2020
Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2020
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2019 do 27.12.2019
Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212 vydané Ministerstvem zemědělství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2019 do 27.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.12.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2019 do 27.12.2019
Nařízení obce č.1/2019, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.11.2019 do 13.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.11.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.10.2019 do 15.11.2019
Záměr nakládání s obecním majetkem ze 30.10.2019
Obec Životice zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.10.2019 do 15.11.2019
Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.09.2019 do 31.12.2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.8.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.08.2019 do 23.08.2019
Záměr nakládání s obecním majetkem ze 7.8.2019
Obec Životice zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 7.8.2019 do 23.8.2019
Oznámení č.j.: VŽP/2054/2019 - Hol
Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.06.2019 do 27.07.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko včetně zprávy o výsledku přeukoumání hospodaření za rok 2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.05.2019 do 30.06.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.05.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.05.2019 do 28.05.2019
Výzva č.j.: PK-ŽP/7240/19
Výzva KÚPK vlastníkům lesa
Min.doba zveřejnění od 15.05.2019 do 31.10.2019
Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 07.04.2019 do 31.12.2022