Úřední deska

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2017 do 30.11.2017
Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/662/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 8.2.2018 do 24.3.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 27.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 13.01.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 2.12.2017 do 27.01.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 28.11.2017 do 27.01.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2017 do 30.11.2017
Rozpočet obce na rok 2017 - návrh
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.11.2017 do 30.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.1.2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.08.2017 do 01.09.2017