Úřední deska

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko včetně zprávy o výsledku přeukoumání hospodaření za rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 6.6.2018 do 21.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.6.2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.5.2018 do 8.6.2018
Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.3.2018 do 07.05.2018
Oznámení č.j.: VŽP/661/2018 - HoL
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ SPOLE NÉHO ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 1.3.2018 do 31.3.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.3.2018 do 30.09.2018