Úřední deska

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Životice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.09.2019 do 31.12.2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 23.8.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.08.2019 do 23.08.2019
Záměr nakládání s obecním majetkem ze 7.8.2019
Obec Životice zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 7.8.2019 do 23.8.2019
Oznámení č.j.: VŽP/2054/2019 - Hol
Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.06.2019 do 27.07.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko včetně zprávy o výsledku přeukoumání hospodaření za rok 2018.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.05.2019 do 30.06.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.05.2019.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.05.2019 do 28.05.2019
Výzva č.j.: PK-ŽP/7240/19
Výzva KÚPK vlastníkům lesa
Min.doba zveřejnění od 15.05.2019 do 31.10.2019
Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 49194/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Min.doba zveřejnění od 09.05.2019 do 25.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. – 25.5.2019
OÚ Životice vydává oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019
Min.doba zveřejnění od 08.05.2019 do 25.05.2019
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. 5. 2019
Min.doba zveřejnění od 12.04.2019 do 25.05.2019
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 2019.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2019 do 25.05.2019
Informace o kompostérech 2019
Aktuální do 16.10.2019
Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 07.04.2019 do 31.12.2022