Rozpočet obce na rok 2011 návrh

Příjmy:

Daň ze závislé činnosti 100 000  
Samostatná výdělečná činnost     5 000  
Daň právnické osoby 140 000  
DPH 230 000  
Poplatek za odpady 30 000  
Poplatek za psy 1 300  
Daň z nemovitostí 70 000  
Dotace 0  
Uroky 3 000  
Pronájem pozemků 6 500  
Prodej dřeva 5 000  
Celkem 590 800  

 

Výdaje:

Správa obce 203 000  
Mikroregion 5 000  
Pojištění nemovitostí 6 800  
Odpady 30 000  
Doprava autobusy 3 500  
Udržba obecních pozemků   30 000  
Udržba lesů 20 000  
Oprava K D 49 500  
Oprava obecních cest 200 000  
Příspěvek na základní školu   8 000  
Pomník u kříže   10 000  
Kulturní akce 25 000  
Celkem 590 800