Rozpočet obce na rok 2010

Příjmy:

PŘÍJMY
Daň ze závislé činnosti 100 000  
Samostatná výdělečná činnost   5 000  
Daň právnické osoby 120 000  
DPH 230 000  
Poplatek za odpady 30 000  
Poplatek za psy 1 300  
Daň z nemovitostí 50 000  
Dotace 100 000  
Uroky 3 000  
Pronájem pozemků 6 500  
Prodej dřeva 15 000  
Celkem 660 800  

 

Výdaje:

Správa obce 181 500  
Mikroregion 5 000  
Pojištění nemovitostí 6 800  
Odpady 30 000  
Doprava autobusy 3 500  
Udržba obecních pozemků 20 000  
Udržba lesů 10 000  
Oprava střechy K D 60 000  
Oprava kanalizace 70 000  
Oprava betonového tarasu na návsi   20 000  
Zakoupení světel 10 000  
Hlásič rychlosti ke státní silnici   6 000  
Obecní rozhlas 170 000  
Zrcadlo na návsi 10 000  
Příspěvek na základní školu 8 000  
Pomník u kříže  30 000  
Kulturní akce 20 000  
660 800  

Rozpočet schválen všemi členy nastupitelstva jako vyrovnaný.

V Životicích 19.12.09