Pozvánka - ZRUŠENO

Z důvodu prodloužení nouzového stavu se ruší toto veřejné zasedání zastupitelstva Obce Životice

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 26.3.2020 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Závěr

V Životicích 6.3.2020

Starosta obce p. Hlinka