Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 25.7.2018 v 18 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Změny rozpočtu
3. Směrnice na ochranu osobních údajů
4. Diskuse
5. Závěr

V Životicích 11.7.2018

Starosta obce p. Motejzík