Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 24.5.2016 v 17 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1.  Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení závěrečného účtu
5. Projednání změny rozpočtu
6. Projednání zápisu z kontroly hospodaření
7. Diskuse
8. Závěr

V Životicích 9.5.2016

Starosta obce p. Němejc