Pozvánka

ZÁMĚR O PRONÁJMU

Z důvodu vypršení ústní dohody na pronájem Restauračního zařízení v Kulturním domě rozhodlo zastupitelstvo obce Životice o vypsání nového výběrového řízení. Zájemci podají žádost do 15.3.2015. Konečné rozhodnutí provede zastupitelstvo obce na veřejné schůzi dne 20.3.2015.

V Životicích 5.03.2015

Starosta obce p. Němejc