Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 21.03.2014 v 18.00 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1.  Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2013
5. Diskuse
6. Závěr

V Životicích 13.03.2014

Starosta obce p. Němejc