Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 23.8. 2014

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., byly dne 20. června 2014 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem
Životice č.p. 17

starosta Němejc
č.t. 774 191 673

Vyvěšeno: 21.08.2014
Sejmuto: 11.10.2014