Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Obec Životice
Životice 17
335 44 Kasejovice
IČ: 00574074

V Životicích dne 24.3. 2014

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 24/2014 byly dne 13. února 2014 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014.

Pro Obec Životice stanovuji jeden volební okrsek se sídlem Životice č.p. 17

starosta Němejc
č.t. 774 191 673

Vyvěšeno: 07.04.2014
Sejmuto: 24.05.2014