Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 6.12.2013 v 17:30 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2014
5. Pátá a šestá změna rozpočtu 2013
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 23.11.2013

Starosta obce p. Němejc