Návrh rozhodnutí

OBEC ŽIVOTICE
ŽIVOTICE 17
335 44 KASEJOVICE
č.t. 774 191 673
e-mail  ou@obec-zivotice.cz

NÁVRH  ROZHODNUTÍ

Na  zasedání zastupitelstva obce Životice bylo rozhodnuto o prodeji  části pozemku č. 402/1 nově zaměřeného pod číslem 402/4  na LV 1,  katastrální území   797367 Životice u Kasejovic.

V Životicích dne 21.8.2013

podepsán starosta p. Němejc

Vyvěšeno: 22.8.2013

Sejmuto: 3.9.2013