Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 8.12.2012 v 17,30 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1.  Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Schválení rozpočtu na rok 2013
5. Třetí a čtvrtá změna rozpočtu 2012
6. Diskuse
7. Závěr

V Životicích 20.11.2012

Starosta obce p. Němejc