Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 14.09.2012 v 18:00 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

1.  Zahájení
2. Projednání ukončených akcí.
3. Plán nových akcí.
4. Diskuse
5. Závěr

V Životicích 04.09.2012

Starosta obce p. Němejc