Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 26.06.2010 v 19 hodin v místnosti místního hostince.

Program: 

  1. Projednání ukončených akcí.
  2. Plán nových akcí.
  3. Schválení závěrečného účtu.

V Životicích 12.06.2010

Starosta obce p. Hlinka