Pozvánka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Obecní zastupitelstvo obce Životice zve všechny občany obce na veřejné zasedání dne 26.4.2008 v 18:30 hodin v místnosti místního hostince.

Program:

  1. Projednání ukončených akcí.
  2. Plán nových akcí.
  3. Schválení předběžného rozpočtu.

V Životicích 12.4.2008

Starosta obce p. Hlinka