Zastupitelstvo obce v letech 2014 - 2018

Zastupitelstvo:

František Motejzík - starosta obce
Veronika Rážová- místostarosta obce
Zdeněk Ráž
Jiří Ocelík
Bohumil Němejc
František Šíma

Finanční výbor

Bohumil Němejc, František Šíma, Václav Šmíd

Kontrolní výbor

Jiří Ocelík, Zdeněk Ráž, Pavel Ocelík